12

MH Kompetansetjeneste
mh@kompetansetjeneste.no
Tel.: +47 33 120 7 70 / +47 90 62 93 89
Bredochsgt.1 - 3256 Larvik
Org. 983 779 700 MVA

 

 
 

Oppdatert:13.01.2012

 

     
(Open Space,  bilder: Lisa Heft)

Suksessrike ledere vet at 80-90% av problemene i virksomheten er "menneskelige" problemer. Allikevel innser man ikke
dette forholdet i hverdagen - og problemene forblir uløste!


Hva er Open Space?

Open Space er et verktøy for virksomheter som vil samle kreftene og gjennomføre endringer som er viktige i fremtiden. I Open  Space deltar medarbeiderne på like vilkår med stor frihet og de tar ansvar for utvikling av egne forslag og eget nettverk.  Metoden kan brukes i grupper fra 5 - 500 personer.

 

Open Space er meget effektiv når det handler om:

  • problemstillinger som har stor betydning for virksomheten i fremtiden.

  • en kompleks problemstilling enten på innholdssiden og/eller stor uenighet blant de involverte om løsningen.

  • at løsningen på problemet er ukjent.

  • at de involverte i problemløsningen er svært forskjellige.

  • at det er stort tidspress, og løsningen av problemet ikke kan vente.

 
OpenSpace i Stavern!
- Fra idé til virksomhet!
 
 
 
 
 

Jo flere av disse utsagnene du gjenkjenner, jo større blir effekten av Open Space.

 

Metoden benyttes for eksempel til:

  • produktutvikling

  • å utforme og forankre strategiplaner

  • å forankre Internkontrollsystemet

  • å løse interne problemer - samarbeid, arbeidsmiljø

  • å øke endringsviljen og -evnen i virksomheten

Slik gjennomføres Open Space.

Open Space kan gjennomføres innen forskjellige tidsrammer - 1 til 3 dager avhengig av hvor langt virksomheten ønsker å komme i den aktuelle utviklingsprosessen.

 

Først innleder ”eieren” av møtet med å åpne opp for den aktuelle problemstillingen. Deretter leverer deltakerne inn sine temaer som de mener er viktige for løsningen av oppgaven. Temaene blir behandlet i parallelle arbeidsgrupper i løpet av møtedagen. Open Space er selvorganiserende. Deltakerne organiserer seg selv i selvvalgte grupper og de kan løpende skifte mellom de forskjellige grupper. Oppsamling og beslutningsreferat avslutter dagen.

Etter Open Space analyseres referatet og oppfølgende aktiviteter planlegges, hvis det da ikke allerede har skjedd under Open Space.

 

Tilretteleggeren.

Prosessen forutsetter rettledning av en kvalifisert tilrettelegger. Prosessen er ikke komplisert, men det er helt avgjørende for resultat at OpenSpace-prinsippene etterleves og at forberedelser, gjennomføring og oppfølging blir ivaretatt av en kompetent person. Tilretteleggeren sikrer først og fremst at problemstillingen er egnet til et Open Space, at prinsippene følges og at organisasjonen er klar til å følge opp resultatene som møtedagen gir.
 

Ble du interessert? 
Kontakt Open Space-tilrettelegger Magne Hvilen.

mh@kompetansetjeneste.no

 33 12 07 70 / 90 62 93 89